Lời hay ý đẹp

- Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu. (Tục ngữ dân tộc Thái – Việt Nam)

- Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình. (Socrates 469–399 TCN)

- Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới. (Leibniz 1646-1716)

- Học, học nữa, học mãi. (V.I. Lenin 1870–1924)

- Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời. (F. Engels 1820–1895)

- Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng. (Benjamin Franklin 1706-1790)

- Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người. (A. Einstein 1879–1954)

- Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học. (Khuyết danh)

- Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người. (Ngạn ngữ Nga)

- Bé chẳng học, lớn làm gì? (Ngạn ngữ Trung Quốc)

- Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc. (Ngạn ngữ Gruzia)

- Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời. (Ngạn ngữ phương Tây)

- Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. (Ngạn ngữ Trung Quốc)

- Tri thức là sức mạnh. (F.Bacon 1561-1626)

- Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt. (Hồ Chí Minh 1890–1969)

- Học không biết chán, dạy người không biết mỏi. (Khổng Tử 551 TCN-479 TCN)

- Học tập là một việc suốt đời. (Hồ Chí Minh 1890 - 1969)

- Trong việc giáo dục, vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng… chỉ có qua con đường tự học, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được." (Herrert Spencer 1820-1903)

- Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không. (Bill Gate 1955-?)

Hide Main content block

Thời sự

Trường sa bầu cử sớm

Trường sa bầu cử sớm

Người dân Trường Sa háo hức bầu cử sớm 21 tổ bầu cử trên ba xã đảo ở huyện Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội...